โอฮาไรมาจิ

Okage Yokocho : แวะเดินตลาดโอคาเกะในบรรยากาศแบบญี่ปุ่นย้อนยุคที่จังหวัดมิเอะ
แวะเดินหาของอร่อยแบบชิลๆ ที่ตลาดโอคาเกะ (Okage Yokocho) บนถนนโอฮาไรมาจิ (Oharai-Machi) ถนนท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดมิเอะ (Mie)