โตเกียวโอลิมปิก 2020

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ใจดีแจกตั๋วเครื่องบินหนึ่งแสนใบฟรีช่วงโตเกียวโอลิมปิก 2020
เจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines หรือ JAL) ใจดีแจกตั๋วเครื่องบินหนึ่งแสนใบฟรีให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงโตเกียวโอลิมปิก 2020
โตเกียวโอลิมปิก คอนเฟิร์มเลื่อนเป็นปีหน้าวันที่ 23 กรกฎาคม 2021! (สิ้นสุดแล้ว)
คอนเฟิร์มแล้ว! โตเกียวโอลิมปิก (Tokyo Olympic Games 2020) ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนกิจกรรมเป็นวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 คนที่สำรองตั๋วงานโตเกียวโอลิมปิกไว้ล่วงหน้าไม่ต้องเศร้าแล้ว เย้!