เที่ยวเมืองรองญี่ปุ่น

7 เมืองรองน่าเที่ยวทั่วญี่ปุ่น
ถึงแม้จะได้ชื่อว่าเป็นเมืองรอง แต่ความสุข ความสนุก และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเที่ยวไม่เป็นรองเมืองใหญ่ๆ เลยล่ะ :)