เซเลอร์มูน อีเธอนัล

Sailor Moon Illumination Eternal : เทศกาลไฟประดับเซเลอร์มูนใหญ่ที่สุดในคันโต
Sagamiko Illumination 1 ใน 3 ของเทศกาลไฟประดับที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคคันโต โดยปีนี้มาในธีม Sailor Moon พร้อมไฟประดับกว่า 6 ล้านดวง