เจแปนแอร์ไลน์

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ใจดีแจกตั๋วเครื่องบินหนึ่งแสนใบฟรีช่วงโตเกียวโอลิมปิก 2020
เจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines หรือ JAL) ใจดีแจกตั๋วเครื่องบินหนึ่งแสนใบฟรีให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงโตเกียวโอลิมปิก 2020