อุดม แต้พานิช

เมื่อ อุดม แต้พานิช พูดถึงญี่ปุ่นนอกจากเรื่องส้วม
เมื่ออุดมเคยออกตัวไว้ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วในการแสดง เดี่ยว 8 ของเขาว่า สำหรับเขาแล้ว “ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบว่า...ให้ไปกี่ทีก็ไม่ปฏิเสธ เป็นประเทศที่ผมชอบมาก รู้สึกว่าถ้าประเทศไทยเราจะเอาเยี่ยงอย่างประเทศอะไรสักประเทศหนึ่งก็น่าจะเป็นญี่ปุ่น” พร้อมกับหยิบเอาประเด็นเรื่องห้องน้ำญี่ปุ่นมาเล่าเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในระดับรายละเอียดชนิดที่เราคาดไม่ถึง