อิโต

เมืองอิโต (Ito) : ชวนนั่งรถบัสเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติซึมซับอากาศบริสุทธิ์ของเมืองอิโต
ชวนนั่งรถบัสเที่ยวรอบเมือง 'อิโต (Ito)' จ.ชิซูโอกะ (Shizuoka) หนึ่งในหมู่บ้านออนเซ็นเก่าแก่ของญี่ปุ่นติดทะเลอันสงบเงียบและอัดแน่นไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามมากมาย