สวนสาธารณะนารา

Nara Park : เดินกินลมชมสวนสาธารณะนารา พื้นที่อันเป็นที่รักของทุกคน
Nara Park สวนสาธารณะที่เป็นมากกว่าสวนสาธารณะทั่วไป เพราะที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่ยังเป็นพื้นที่อันเป็นที่รักของทุกคนอีกด้วย