วัดชูซอนจิ

Chusonji – Motsuji Temple : ทริปซึมซับบรรยากาศและศึกษาประวัติศาสตร์วัดดังมรดกโลกแสนสงบในอิวาเตะ 
แวะชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดอิวาเตะที่ "วัดโมสึจิ (Motsuji Temple)" และ "วัดชูซอนจิ (Chusonji Temple)" สองมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก