มูจิ

MUJI เริ่มโครงการตู้กดน้ำดื่มบริการฟรี พร้อมแอปพลิเคชั่นค้นหาจุดเติมน้ำทั่วญี่ปุ่น
Muji ชวนรักษ์โลกโดยการติดตั้งตู้กดน้ำดื่มฟรี และจำหน่ายขวดน้ำแบบเติมที่สามารถใช้ซ้ำได้ พร้อมแอปพลิเคชั่นบอกพิกัดจุดเติมน้ำ เริ่ม 1 กรกฎาคมนี้