คุราโยชิ

Kurayoshi White Wall Warehouses : โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ ที่เที่ยวในทตโตริที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายเมืองปราสาทแบบย้อนยุค
Kurayoshi White Wall Warehouses ย่านท่องเที่ยวเก่าแก่ในเมืองคุราโยชิ จ.ทตโตริ ชวนไปเช่าชุดกิโมโนผ้าคาสุริย้อมครามใส่เดินเล่นพร้อมเก็บภาพบรรยากาศย้อนยุคกัน