คันนาเบะ

คันนาเบะ (Kannabe) : สกีรีสอร์ทวิวสวยใกล้โอซาก้าและเกียวโต
Kannabe Snow Resort : สกีรีสอร์ทวิวสวยแห่งคันนาเบะ เขตภูเขาสูงของเมืองโทโยโอกะ ไม่ไกลจากคิโนะซากิออนเซ็น เกียวโต และโอซาก้า
Kannabe : เที่ยวลานสกีฝั่งคันไซที่สกีรีสอร์ทคันนาเบะในจังหวัดเฮียวโงะ
เปิดประสบการณ์เล่นสกีครั้งแรก! ที่สกีรีสอร์ท "คันนาเบะ (Kannabe)" ดินแดนหิมะมหัศจรรย์ในจังหวัดเฮียวโงะ ถึงแม้จะอากาศติดลบ(มาก) แต่ความประทับใจให้เกินร้อย!