Tag "Island"

Paradise Ishigaki ใต้สุดเขตร้อนโอะกินะวะ [EP.2]: เดินเล่นรอบเมือง
นอกจากทะเลสวยแล้ว ยังมีร้านงานแฮนด์เมดฮิปๆ ให้ได้จับจ่ายไปเป็นของฝาก รวมถึงร้านอาหารและของกินพื้นถิ่นโอะกินะวะให้ได้เลือกชิมกันตลอดทั้งวัน