Tag "Ekamai"

Hamaoka (ฮามาโอกะ)
เสน่ห์อาหารแบบไคเซกิของร้าน Hamaoka คือวิถีการปรุงอาหารตามแบบฉบับดั้งเดิมของญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละขั้นตอนอาจดูเรียบง่ายแต่งดงามและลึกซึ้ง เพิ่มเติมด้วยการสอดแทรกไอเดียสร้างสรรค์มาในรูปแบบของการจัดจาน ท่ามกลางการใส่ใจในทุกรายละเอียด