JAPAN niche โดย Palida Pimpakorn

เคยเรียนภาษาระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่น ชื่นชอบการถ่ายภาพ หลงรักการเดินทาง ปัจจุบันเป็นผู้จัดการไต้ฝุ่น สตูดิโอ และบรรณาธิการสนพ. Sunday Afternoon มีผลงานเขียนอย่าง Hokkaido Summer งานชิ้นล่าสุด Nagano Little Holiday
ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา

ARCHIVE

อยากรู้เรื่องญี่ปุ่น บทความนี้ไม่ควรพลาด

ARCHIVE

อยากรู้เรื่องญี่ปุ่น บทความนี้ไม่ควรพลาดRECOMMEND by KIJI

RECOMMEND by KIJI

COLUMNS

TAGS

แสดงทั้งหมด

Our Sponsors