พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งฮาโกเน่

The Hakone Open Air Museum พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งในฮาโกเน่ที่เปิดโอกาสให้ชีวิตได้ใกล้ชิดงานศิลปะและธรรมชาติ
The Hakone Open Air Museum พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเปิดโล่งบนเนินเขากว้างโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติงามๆ ของเมืองฮาโกเน่ จังหวัดคานางาวะ