Tag "Street"

ทางเดินสีเหลืองสำหรับผู้พิการทางสายตา
สังเกตไหมครับ ทางเดินตามท้องถนนในญี่ปุ่น โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองและรอบๆสถานีรถไฟ จะเป็นแถบเหลืองๆ ตามพื้นขนานไปกับฟุตปาธ