Tag "Sapporo"

Beautiful Night in Japan | ณ ยอดเขาที่มองเห็นดาวบนดิน | EP.1 Sapporo
ยื่นมือมาสิ...ฉันจะพาคุณไปสัมผัสบรรยากาศยามย่ำที่ปกคลุมด้วยแสงสว่างระยิบระยับ ราวกับยืนอยู่ท่ามกลางแสงหิ่งห้อยนับร้อยนับพัน