Tag "Okayama"

“โอคายาม่า” แค่วันเดียว ก็แวะเที่ยวได้
วันเดย์ทริปอินโอคายาม่า (Okayama) เมืองขนาดกลางที่มักจะถูกมองข้าม :-)
HERE IS SHIMOTSUI!? หมู่บ้านเงียบสงบริมทะเลชวนฝันหวาน
ชมวิวธรรมชาติแบบพาโนรามาแบบรอบทิศ ที่หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลในจังหวัดโอคายาม่า (Okayama)