Tag "Japanese Town"

ทำไมญี่ปุ่นขับรถทางซ้าย
ทำไมประเทศอังกฤษขับรถทางซ้ายมือของถนน (เหมือนไทยเรา) และทำไมอเมริกาขับรถทางขวามือ (รวมไปถึงส่วนใหญ่ของโลก)?