LOCATION "Nagasaki"

สัมผัสประสบการณ์จากนางาซากิกับ “Experience of Nagasaki”
ต่อ-ธนภพ ชวนสัมผัสประสบการณ์นางาซากิในงาน Experience of Nagasaki!
Romantic Nagasaki | เมืองเล็กๆ แต่คาแร็กเตอร์ไม่เล็ก บนเกาะคิวชู
ปล่อยอารมณ์ เที่ยวชมเมืองเล็กๆ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะคิวชู ที่หลายครั้งถูกมองว่าเป็นเพียงทางผ่านอย่างนะงะซะกิ
Beautiful Night in Japan | ณ ยอดเขาที่มองเห็นดาวบนดิน | EP.1 Sapporo
ยื่นมือมาสิ...ฉันจะพาคุณไปสัมผัสบรรยากาศยามย่ำที่ปกคลุมด้วยแสงสว่างระยิบระยับ ราวกับยืนอยู่ท่ามกลางแสงหิ่งห้อยนับร้อยนับพัน